NKP Ležáky

Projekt "Oběti a hrdinové"

Jedním z nejpoutavějších způsobů poznávání minulosti vlastního národa jsou příběhy. Příběhy konkrétních lidí a míst, pro nás už často zapomenuté nebo neznámé. Z tohoto podnětu se také v NKP Ležáky zrodil projekt "Oběti a hrdinové", který si stanovil nelehký cíl: oživit příběhy hrdinů a obětí druhé světové války a prostřednictvím jejich osudů přiblížit nejmladší generaci dopad války a okupace na obyvatele Protektorátu Čechy a Morava. Do projektu se může zapojit každá škola, která má zájem pomoci odhalit temné stránky evropské historie ve svém regionu.Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz