NKP Ležáky

Objednávka prohlídky

Objednávka prohlídky Národní kulturní památky - Pietního území Ležáky:    
 
název organizace  
sídlo
IČO
Vaše číslo objednávky
 
kontaktní osoba  
telefon  
fax
GSM
e-mail  
název skupiny
termín návštěvy den    měsíc    rok    hodina   
počet osob celkem  
z toho osoby se sníženou schopností pohybu
průvodce po pietním území
výkladový jazyk
  Objednatel bere na vědomí, že objednání průvodce po pietním území ve vybraném jazyce je závazné a může být zrušeno nejpozději 3 dny před zvoleným termínem návštěvy.
 
poznámka
zadané údaje jsou připraveny k odeslání    
  

Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz