NKP Ležáky

Nabízené publikace


Fates of children from Lidice

The collective of authors

Tato kniha je vůbec první publikací, která mapuje osudy 105 dětí ze starých Lidic. Autoři při jejím zpracování vyšli z většiny dostupných pramenů (viz kapitola "Použité prameny a literatura") a jednotlivé informace poskládali do mozaiky skutečného příběhu.

Veškeré nesrovnalosti v historických datech či skutečnostech a stejně tak i chybějící informace velmi ochotně doplnily či uvedly na pravou míru nejen pracovnice lidického Památníku, ale i přeživší lidické ženy a děti. Právě díky konfrontaci s jejich stále živými vzpomínkami bylo možné předložit věrohodný a autentický popis veškerých událostí, spojených s tragickými osudy dětí ze starých Lidic.

 

Podrobné vylíčení událostí po 10. červnu 1942 z pohledu lidických dětí a matek je doplněno dobovými fotografiemi, kopiemi dokumentů a ilustračními fotografiemi z míst zmiňovaných v textu, dále pak citacemi a kopiemi dopisů napsaných lidickými dětmi těsně před uzavřením jejich osudů, a v neposlední řadě i citacemi a životopisy přeživších lidických dětí, včetně jejich dobových i současných fotografií. To všechno dodává celé knize punc "opravdovosti".

Budou-li mít čtenáři pocit, že popisované události jsou jen jakýmsi anonymním válečným příběhem, jakých známe z knih či filmů bezpočet, kapitola "Konec... a pro některé i nový začátek" jim vrátí vědomí kruté reality.

Toto jsou skuteční lidé a toto se jim doopravdy stalo...

 


Knihu "Fates of children from Lidice" je možné zakoupit v NKP Ležáky, Památníku Lidice a nebo ji lze objednat na dobírku.

cena: 199,- KčNárodní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz