NKP Ležáky

Nabízené publikace


Kinderschicksale aus Lidice

Autorenkollektiv

Tato kniha je vůbec první publikací, která mapuje osudy 105 dětí ze starých Lidic. Autoři při jejím zpracování vyšli z většiny dostupných pramenů (viz kapitola "Použité prameny a literatura") a jednotlivé informace poskládali do mozaiky skutečného příběhu.

Veškeré nesrovnalosti v historických datech či skutečnostech a stejně tak i chybějící informace velmi ochotně doplnily či uvedly na pravou míru nejen pracovnice lidického Památníku, ale i přeživší lidické ženy a děti. Právě díky konfrontaci s jejich stále živými vzpomínkami bylo možné předložit věrohodný a autentický popis veškerých událostí, spojených s tragickými osudy dětí ze starých Lidic.

Podrobné vylíčení událostí po 10. červnu 1942 z pohledu lidických dětí a matek je doplněno dobovými fotografiemi, kopiemi dokumentů a ilustračními fotografiemi z míst zmiňovaných v textu, dále pak citacemi a kopiemi dopisů napsaných lidickými dětmi těsně před uzavřením jejich osudů, a v neposlední řadě i citacemi a životopisy přeživších lidických dětí, včetně jejich dobových i současných fotografií. To všechno dodává celé knize punc "opravdovosti".

Budou-li mít čtenáři pocit, že popisované události jsou jen jakýmsi anonymním válečným příběhem, jakých známe z knih či filmů bezpočet, kapitola "Konec... a pro některé i nový začátek" jim vrátí vědomí kruté reality.

Toto jsou skuteční lidé a toto se jim doopravdy stalo...

 


Knihu "Kinderschicksale aus Lidice" je možné zakoupit v NKP Ležáky, Památníku Lidice a nebo ji lze objednat na dobírku.

cena: 199,- KčNárodní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz