NKP Ležáky

Nabízené publikace


Ležáky v paměti generací

Vojtěch Kyncl

Téměř sedmdesát stran katalogu nabízí dostatečně široký prostor pro vylíčení hlavních bodů ležácké tragédie poutavou, poučnou a současně odborně garantovanou formou. Soubory fotografií získal autor do ležáckého archivu nejen klasickým sběrem v terénu u pamětníků, ale také na základě badatelského úsilí v českých a německých archivech.
Podle mínění odborníků jde o dílo, které předběhlo dobu.
Publikaci garficky upravily Milena a Zuzana Burgrovy a za podpory Ministerstva kultrury ČR pro Památník Lidice vydal Ing. Ivan Ulrych - Nakladatelství VEGA-L, Nymburk.


Knihu "Ležáky v paměti generací" je možné zakoupit v NKP Ležáky, Památníku Lidice a nebo ji lze objednat na dobírku.

cena: 195,- KčNárodní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz