Ležáky

Angebotene Publikationen


Poutníkův lidický průvodce

Přemysl Veverka

Poutník, který v této knize vystupuje, je postava literární, ale v průběhu psaní mě napadlo, že jsem ho už nejednou potkal, že jsem s ním mluvil, že ho znám, a to díky dvojjedinosti, kterou v sobě má. Díky tomu, že se skládá jakoby ze dvou částí, z nichž jedna je zatím ještě neznalá, spíše pochybující či nevěřící, a tedy plná otázek, zatímco druhá vládne pamětí, vědomostmi a zkušenostmi, a tak může odpovídat. A to je důvod, proč je mi poutník blízký. Jsem totiž přesvědčen, že nebudeme-li se neustále ptát a zároveň hledat odpovědi, sotva se můžeme vydat na jakoukoli cestu. Natož do Lidic.

 

Neboť i téma Lidic je dvojjediné, dokonce z více hledisek. Jedno se váže k poklidné, obyčejné české vesnici, jejíž obyvatelé prožívali, nikomu na obtíž, svůj poklidný, obyčejný úděl, a zrovna tuhle obec a lidi v ní lidská bestialita uvrhla – bez varování a rázem – do tak hrůzné zkázy, že planeta oněměla. Jiné hledisko je rovněž osudové: vyjadřuje tragédii nevinných, jimž katani přisoudí vinu. A z dalšího tryská nejkrásnější poznání, k němuž lze dospět, totiž že život vždycky vítězí nad smrtí, i když tenhle triumf bývá předraze vykoupený. Takové sváry, taková dilemata! Je vůbec možné neptat se a neodpovídat, je možné pouze přihlížet, je možné mlčet?

 

A tak poutník prochází starými Lidicemi, které pro něho nepřestaly existovat, a poodkrývá – třeba i s jistou nostalgií – čas, jenž ještě nebyl jen kadeřavý, spíše se nesl klopotným úsilím, stigmatem dělného lidu, a který s přirozenou pravidelností měřily zvony tamějšího kostela sv. Martina, avšak potom se otevřelo peklo a zrůdnost přikládala do jeho kotlů, a poutník z pekla vyjde a zjistí, že jméno vsi, jež mělo zmizet z lidské paměti, vzápětí obletělo a dodnes oblétává svět… a to je ta země česká, domov můj, a proto může dojít ke vzkříšení, zatížené sice i stíny, ale působení Památníku Lidice v novém tisíciletí ukazuje, kudy vede cesta a že směřuje zejména k mladému pokolení. Je to cesta otázek a odpovědí, cesta k nezapomínání, cesta jako varování před soudobým hajlujícím nebezpečím.

 

Je dobré přijít do Lidic. Je dobré vědět, jak se do Lidic chodí.

 

Přemysl Veverka


Das Buch "Poutníkův lidický průvodce" ist in dem NKD Ležáky, der Gedenkstätte Lidice oder auf Bestellung per Nachnahme zu kaufen.

Preis: 120,- KčNationales Kulturdenkmal - Pietätgebiet Ležáky,   Telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz