Ležáky

Publications for sale


Jako chlapce by mě zastřelili...

Jaroslava Skleničková

Jaroslava Skleničková podává v knize svědectví o lidické tragédii, respektive o tom, jak se spolu s ostatními lidickými ženami ocitla v roce 1942 doslova zničehonic v koncentračním táboře Ravensbrück, aniž by někdo z nich tušil proč, či jen měl představu o tom, co je čeká a co se stalo s jejich dětmi, manžely a otci. Své vzpomínky se rozhodla zveřejnit i proto, aby dějiny nemohly být zapomenuty, nebo přímo překrouceny.

V tomto smyslu kniha zapadá do celkové koncepce Památníku Lidice, a to i s ohledem na otevření nové expozice muzea v letošním roce.

Paní Skleničková se ve svých vzpomínkách nesoustřeďuje pouze na dobu svého věznění, ale věnuje se též době dětství i poválečným osudům, což umožňuje přiblížit lidickou tragédii v kontextu jednoho konkrétního života.

Podoba knihy
Text je chronologicky rozčleněn do tří základních kapitol: Dětství, Vězeň 11788 a Trpké úsměvy svobody. Součástí knihy je i obrazová příloha, v níž se objeví autentické barevné a černobílé fotografie z rodinného archivu Skleničkových, reprodukce zachovaných dobových dokumentů a předmětů.

Vzpomínkové knihy tohoto druhu jsou vhodným zdrojem informací pro další vzdělávání mládeže i pedagogů a současně i informačním pramenem pro historiky i širší veřejnost.

 

Zvukovou reportáž Českého rozlasu 2 - Praha ze setkání s překladatelkami knihy do anglického jazyka naleznete zde


The book "Jako chlapce by mě zastřelili..." can be bought in NHL Ležáky, Lidice Memorial or it can be ordered as cash on delivery.

price: 150,- KčNational historic landmark- Reverent area Ležáky,   telephone: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz