Ležáky

Publications for sale


Láska a smrt na potoce Ležák

Přemysl Veverka

"Kniha, kterou právě otvíráte, není historickou prací ani literaturou faktu, nýbrž přináší fiktivní příběh inspirovaný ležáckými událostmi a jednáním lidí, kteří je vytvářeli. Nezaznamenávám tedy, co se opravdu stalo, ale vyprávím, co se v rámci daných dějinných reálií stát mohlo, jak to ostatně odpovídá žánru historické prózy. Když jsem Lásku a smrt na potoce Ležák psal, přál jsem si – a bylo to mou ctižádostí – aby postavy tohoto románu, které skutečně žily a nesou svá pravá jména, zprostředkovaly spolu s postavami smyšlenými obraz několika měsíců onoho trýznivého roku 1942. Tento obraz se rodil v líbezném ležáckém údolí, jeho okolí a na Pardubicku nejen díky vyhraněnému vlasteneckému cítění a statečnosti poctivých Čechů, ale i jejich lidských osudů," píše v úvodu své nové knihy Přemysl Veverka.


The book "Láska a smrt na potoce Ležák " can be bought in NHL Ležáky, Lidice Memorial or it can be ordered as cash on delivery.

price: 160,- KčNational historic landmark- Reverent area Ležáky,   telephone: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz