Ležáky

Publications for sale


Ležáky v paměti generací

Vojtěch Kyncl

Téměř sedmdesát stran katalogu nabízí dostatečně široký prostor pro vylíčení hlavních bodů ležácké tragédie poutavou, poučnou a současně odborně garantovanou formou. Soubory fotografií získal autor do ležáckého archivu nejen klasickým sběrem v terénu u pamětníků, ale také na základě badatelského úsilí v českých a německých archivech.
Podle mínění odborníků jde o dílo, které předběhlo dobu.
Publikaci garficky upravily Milena a Zuzana Burgrovy a za podpory Ministerstva kultrury ČR pro Památník Lidice vydal Ing. Ivan Ulrych - Nakladatelství VEGA-L, Nymburk.


The book "Ležáky v paměti generací" can be bought in NHL Ležáky, Lidice Memorial or it can be ordered as cash on delivery.

price: 195,- KčNational historic landmark- Reverent area Ležáky,   telephone: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz