Ležáky

Publications for sale


Jdou do nebe

Přemysl Veverka

Kniha vstupuje do ne právě vlídného společenského kontextu. Česká veřejnost  jako by stále procházela zátěžovými momenty své existence, provázané vypjatě individualistickými, sobeckými, nesolidárními principy. Takové prostředí zároveň plodí nesnášenlivost včetně rasistických postojů. Ovšemže autor vypráví příběh zlovůle a násilí - a také lásky letských milenců Danila a Heleny, neboť lásku do země zadupat nelze - avšak usiluje i o další výpověď: přispět k úvahám o vztahu většiny a menšiny, mocných a bezbranných, vládnoucích a ujařmovaných, tedy o relacích, jež procházejí dějinami po celá staletí a v časech společensko-politických krizí aktivizují své temné stránky ještě výrazněji.


The book "Jdou do nebe" can be bought in NHL Ležáky, Lidice Memorial or it can be ordered as cash on delivery.

price: 190,- KčNational historic landmark- Reverent area Ležáky,   telephone: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz