NKP Ležáky

Rubrika historika

2. říjen 1941 - Reinhard Heydrich

2. října 1941 Reinhard Heydrich přednáší svůj známý proslov před funkcionáři NSDAP a vojenskými činiteli v protektorátu o germanizaci „česko-moravského prostoru“.

Aktualizováno: 10/27/2010 10:54:40 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz