NKP Ležáky

Rubrika historika

10. a 17. říjen 1941 - konečné řešení

10. a 17. 10. 1941 konečné řešení židovské a cikánské otázky v protektorátu Čechy a Morava. Reinhard Heydrich na poradě s nejbližšími spolupracovníky koncipoval svůj plán „ghettoizace“ a následné decimace židovských a cikánských obyvatel v terezínském sběrném táboře.

Aktualizováno: 10/27/2010 10:55:27 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz