NKP Ležáky

Rubrika historika

29. říjen 1941

29. říjen 1941 Pražský hrad navštívil Heinrich Himmler. Důvodem jeho návštěvy byla mimo jiné osobní kontrola příprav řešení židovské otázky na území protektorátu.

Aktualizováno: 10/26/2010 11:08:53 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz