NKP Ležáky

Rubrika historika

29. říjen 1941

29. říjen 1941 Ve stejný den, kdy se Himmler procházel po pražských památkách, byl učiněn první neúspěšný pokus o vysazení zpravodajského paradesantu Silver A. Další dva opět neúspěšné pokusy o výsadek byly učiněny 7. a 30. listopadu. Akce slavila úspěch až na konci prosince 1941.

Aktualizováno: 10/26/2010 11:08:21 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz