NKP Ležáky

Rubrika historika

25. listopad 1950

25. listopad 1950 Sovětské bezpečnostní orgány předávají z okupační zóny východního Německa do ČSR zadrženého Waltera Lehneho, bývalého zástupce velitele pardubického gestapa. W. Lehne podlehl vážné nemoci 2. prosince 1950, aniž by mohl být důkladně vyslechnut.

Aktualizováno: 10/26/2010 10:59:10 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz