NKP Ležáky

Rubrika historika

28. listopad 1968

28. listopad 1968 Valné shromáždění OSN přijalo konvenci o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Tato právní norma umožňuje stíhat válečné zločince, bez ohledu na běžné promlčecí lhůty. ČSSR žádalo o potrestání osob mimo jiné spojených s ležáckou tragédií. Postihnuti tak měli být především členové pardubického gestapa Walter Kröger (SRN), Josef Kuchler (Rakouská rep.) a další odhalení vrazi.

Aktualizováno: 10/27/2010 10:18:29 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz