NKP Ležáky

Rubrika historika

Podzim 1941

Na podzim 1941 byl v Lodži vedle židovského ghetta zřízen oddělený cikánský tábor. Prvních pět tisíc Sintů a Romů bylo do několika uzavřených bloků domů přivezeno z Vídně. Jejich stopy končí na jaře 1942 v likvidačním táboře Chelmno.

Aktualizováno: 11/15/2010 8:06:50 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz