NKP Ležáky

Rubrika historika

5. listopad 1946

5. listopadu 1946 si před Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku vyslechlo svá obvinění 23 lékařů, vědců a důstojníků. Všichni se různými formami podíleli na provádění experimentů na lidech, včetně romských vězních koncentračních táborů. Testy probíhaly formou podchlazování, pití obrovského množství mořské vody, infikování tyfem atd. Proces probíhal od 9. prosince 1946 do 19. července 1947. 21. srpna 1947 bylo sedm osob odsouzeno k trestu smrti, pět osob k doživotnímu vězení a čtyři osoby k trestům odnětí svobody v rozmezí 10-20 let. Na obrázku je svědek Ernst Mettbach, který jako mnozí další tvrdil, že se Romové účastnili pokusů dobrovolně.

Aktualizováno: 11/15/2010 8:06:25 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz