NKP Ležáky

Rubrika historika

3. prosinec 1942

3. prosince 1942 byl z cikánského tábora v Letech vypraven první transport asociálů do Osvětimi, který tvořilo 16 vězňů a 78 vězeňkyň. O čtyři dny později, 7. 12. 1942, byl obdobný transport 49 vězňů a 20 vězeňkyň vypraven i z cikánského tábora v Hodoníně.

Aktualizováno: 12/15/2010 10:15:16 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz