NKP Ležáky

Rubrika historika

21. prosinec 1942

21. prosince a 24. prosince 1942 zahynuly v koncentračním táboře Osvětim ležácké ženy Růžena Šťulíková a Františka Pelikánová, které byly zadrženy pardubickým gestapem v souvislosti s vypálením osady Ležáky 24. 6. 1942.

Aktualizováno: 12/15/2010 10:16:08 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz