NKP Ležáky

Rubrika historika

29. prosinec 1941

V noci z 29. na 30. prosince 1941 byly do protektorátu Čechy a Morava vysazeny paraskupiny Anthropoid, Silver A a Silver B. Úspěšný atentát na R. Heydricha v květnu 1942 i šestiměsíční udržování radiotelegrafického spojení s Velkou Británií sehrály velice důležitou úlohu pro politický vývoj i poválečné národní sebevědomí Čechoslováků.

Aktualizováno: 12/15/2010 2:48:45 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz