NKP Ležáky

Rubrika historika

5. leden 1942

5. leden 1942 Do Miřetic přichází Jiří Potůček-Tolar, radiotelegrafista paradesantu Silver A. Ubytován je v domě č. 58 u Karla Svobody, strojníka lomu Hluboká.

Aktualizováno: 2/1/2011 1:25:50 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz