NKP Ležáky

Rubrika historika

9. leden 1942

9. leden 1942 Podle údajů londýnské centrály se Potůček-Tolar pokusil o vysílání z lomu Hluboká. Vzhledem k poruše na přijímacím přístroji nemohl slyšet odpovědi a další pokyny. Vysílání se zdařilo až o šest dní později. Po celou dobu vysílání mu byl nápomocen již zmiňovaný strojník Karel Svoboda.

Aktualizováno: 2/1/2011 1:26:07 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz