NKP Ležáky

Rubrika historika

13. leden 1942

13. leden 1942 V Londýně se sešli zástupci devíti spojeneckých států a podepsali tzv. Svatojakubskou deklaraci, která požadovala odsouzení válečných zločinců. Československo zde zastupoval gen. JUDr. Bohuslav Ečer. Původně rezervovaný postoj britské vlády k této deklaraci mj. výrazně změnily události po atentátu na Heydricha. Tragédie v Lidicích tak zásadně ovlivnila náhled na válečné zločiny Německa, jež neměly historickou paralelu.

Aktualizováno: 2/1/2011 1:26:23 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz