NKP Ležáky

Rubrika historika

19. leden 1942

19. leden 1942 V Protektorátu Čechy a Morava bylo ukončeno první stanné právo, jehož vyhlášením chtěl Heydrich „uklidnit“ československý odboj. Vyžádalo si přibližně 400 popravených obětí.

Aktualizováno: 2/1/2011 1:27:25 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz