NKP Ležáky

Rubrika historika

20. leden 1942

20. leden 1942 Na konferenci ve Wannsee u Berlína se sešli zástupci hospodářských úřadů a vojenských činitelů Třetí říše, aby projednali základní směr „konečného řešení židovské otázky.“ Iniciátorem byl Reinhard Heydrich, šéf RSHA a zastupující říšský protektor. Jeho nejbližším spolupracovníkem byl mj. Adolf Eichmann, zločinec odsouzený v roce 1962 v Izraeli k trestu smrti. Výsledkem jednání bylo systematické vyvražďování židovského obyvatelstva, které si do května 1945 vyžádalo téměř 6 milionů lidských životů.

Aktualizováno: 2/1/2011 1:26:38 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz