NKP Ležáky

Rubrika historika

2. únor 1965

2. února 1965 byl poprvé v Ludwisburgu vyslýchán vyšetřovateli SRN Heinz Pannwitz, přední člen komise vyšetřující atentát. ČSSR se marně snažila Pannwitze postavit před soud za zločiny spáchané v době druhého stanného práva.

Aktualizováno: 4/4/2011 8:38:05 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz