NKP Ležáky

Rubrika historika

Polovina února 1942

Od poloviny února 1942 začal Jiří Potůček docházet do ležáckého mlýna pravidelně a setkávat se veřejně se skupinou osob blízkých mlynáři Švandovi.

Aktualizováno: 4/4/2011 3:19:43 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz