NKP Ležáky

Rubrika historika

22. únor 1942

22. únor 1942 gestapem byl uvězněn agent A-54 Paul Thümmel, který úzce spolupracoval s československým odbojem a skrze Tři krále předával do Velké Británie důležité informace vojenského charakteru. Od Thümmela vedla přímá linie k dopadení štábního kapitána Václava Morávka.

Aktualizováno: 4/4/2011 9:15:06 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz