NKP Ležáky

Rubrika historika

Počátek března 1942

Možící se zprávy o spojeneckých paravýsadcích do okupovaného Polska, Nizozemí, Francie a protektorátu Čechy a Morava vedly říšskou tajnou policii k zahájení operace Zeppelin (pod vedením Waltera Schellenberga), která měla nalézt a vychovat parašutisty z řad sovětských zajatců k záškodnickým akcím na území SSSR. Akce byla realizována až do konce roku 1944.

Aktualizováno: 4/4/2011 3:21:48 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz