NKP Ležáky

Rubrika historika

30. březen 1942

Včelákovský kostel sv. Maří Magdalény přišel o své „srdce“. Pro válečnou potřebu byly zabaveny jeho zvony. Na jaře 1942 se právě kostelní věž stala místem krátkodobého zkoušení vysílací stanice Libuše a to za podpory faráře Františka Krále.

Aktualizováno: 4/4/2011 3:20:46 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz