NKP Ležáky

Rubrika historika

Jaro 1942

Do protektorátu Čechy a Morava směřují vlny paravýsadků, které mají podnítit vojenský odpor proti okupantům a současně zajistit komunikaci mezi domácím a zahraničním odbojem. Akce výsadkářů vzbudily pozornost nacistických výzvědných služeb, které měly za úkol výsadkáře okamžitě dopadnout a v případě potřeby využít pro zpravodajskou protihru. Program Silver (Percentage, Silver A, Silver B, Zinc a Steel) měl zajistit zpravodajské spojení s Velkou Británií. Program Iron (Anthropoid, Out Distance, Bivouac, Bioscop, Intransitive a Tin) měl za úkol destruktivní činnost, včetně atentátů na vybrané osobnosti.

Aktualizováno: 4/27/2011 9:29:49 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz