NKP Ležáky

Rubrika historika

28. březen 1942

U obce Ořechov nedaleko Telče byla vysazena skupina Out Distance - paravýsadek se sabotážními a zpravodajskými úkoly. Nadporučík Adolf Opálka, desátník Ivan Kolařík a rotný Karel Čurda byli chybou navigace i shodou nešťastných náhod nuceni bezprostředně po seskoku výsadek rozpustit. Během několika týdnů se však plně zapojili do fungování místních odbojových sítí i do organizace Silveru A.

Aktualizováno: 4/27/2011 9:35:15 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz