NKP Ležáky

Rubrika historika

29. duben 1947

Na dvoře pankrácké věznice byl popraven bývalý parašutista operace Out Distance Karel Čurda, jenž se po vykonaném atentátu a vypálených Lidicích stal konfidentem pražského gestapa. Jako udavač byl nasazován na členy domácího odboje až do konce války. Jeho zaviněním byla odhalena síť pardubických a ležáckých odbojářů, kteří byli zatčeni především v týdnu mezi 17. a 24. červem 1942. Většina z nich byla nacisty popravena.

Aktualizováno: 4/27/2011 9:57:13 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz