NKP Ležáky

Rubrika historika

Duben/květen 1942

První útočiště vysílačky Libuše a také místo prvního spojení protektorátního odboje s londýnským vojenským a politickým exilem – strojovna lomu Hluboká byla vzdálena několik set metrů od ležáckého mlýnu. V průběhu jara 1942 Jiří Potůček několikrát změnil místo svého úkrytu a vysílání.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:46:03 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz