NKP Ležáky

Rubrika historika

Květen 1942

Jiří Potůček-Tolar navštěvoval ležácký mlýn Jindřicha Švandy od samého počátku své vojenské mise. Po několikeré změně útočiště vysílačky Libuše bylo zařízení umístěno ku konci května 1942 v mlynářově stavení. O stanici věděli nejen rodina Štulíkových, obývající týž mlýn, ale také rodina Pelikánových ze sousedního Včelákova. Jiří Potůček mlýn definitivně opustil na začátku vlny zatýkání pardubických spolupracovníků 17. června 1942.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:46:25 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz