NKP Ležáky

Rubrika historika

8. květen 1942

Poslední obětí pardubického gestapa se stal nadporučík četnictva Josef Trnka, kterého zasáhly kulky vzdorujících gestapáků na chodbě pardubického oberlandrátu. Bezprostředně po činu byla celá služebna tajné policie evakuována a různými cestami se dostala do amerického zajateckého tábora u Rokycan.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:47:19 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz