NKP Ležáky

Rubrika historika

24. červen 1942

Ruiny domu Čeňka Bureše, jednoho z nejdůležitějších aktérů ležácké odbojové skupiny Čenda. Čeněk unikl trýznění tajnou policií a neprozrazen byl zastřelen na pardubickém popravišti i s manželkou ještě téhož večera. Snímky vypálených stavení jsou jedněmi z prvních získaných důkazů nacistických zločinů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:48:25 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz