NKP Ležáky

Rubrika historika

27. červen 1968

Vyšetřovatelé SRN vyslechli jednoho z nejhledanějších válečných zločinců ČS(S)R Waltera Krögera, který se mimořádně aktivně zasadil o rozbití odbojové struktury paravýsadku Silver A a vypálení osady Ležáky. V den zničení vesnice slavil své třicáté šesté narozeniny, stejně jako jeho oběť pětadvacetiletá Věra Junková, popravená 2. července. W. Kröger byl stíhán také za přímou vraždu téměř tří set osob na území Slovenska v souvislosti se Slovenským národním povstáním.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:49:03 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz