NKP Ležáky

Rubrika historika

2. červenec 1942

Po útěku z obklíčení gestapem v domě manželů Burdychových v Bohdašíně-Končinách byl vyčerpaný, ale stále odhodlaný radiotelegrafista Jiří Potůček dostižen u Rosic nad Labem. Jeho smrtí rukou protektorátního četníka se uzavřela éra nejúspěšnějších českých výsadků Silver A a Anthropoid.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:49:24 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz