NKP Ležáky

Rubrika historika

25. červenec 1942

Poslední zpráva o osudu jedenácti ležáckých dětí a jedné lidické dívce pochází od členů lodžského gestapa. Děti byly s největší pravděpodobností předány do vyhlazovacího tábora Chelmno a zde za nejbrutálnějších podmínek zadušeny ve zvláště upravených plynových vozech.

Aktualizováno: 6/8/2011 10:53:09 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz