NKP Ležáky

Rubrika historika

1. září 1940

Jan Pavliš se stal učedníkem Jindřicha Švandy v Ležákách. Od počátku roku 1942 se Pavliš zapojil do pomoci paravýsadku Silver A.

Aktualizováno: 9/22/2011 9:42:52 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz