NKP Ležáky

Rubrika historika

24. září 1938

letec Karel Svoboda z Miřetic narukoval jako polní pilot – stíhač u Československé armády. Do výcviku pilotů postoupil už v roce 1922. Po ukončení aktivní služby v roce 1936 se vrátil ke svému povolání strojního mechanika. Jako zaměstnanec Františka Vaška pomáhal při fungování vysílačky Libuše.

Aktualizováno: 9/22/2011 9:44:58 AM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz