NKP Ležáky

Rubrika historika

září 1947

Růžena Petříková se po návratu z koncentračního tábora Ravensbrück pokoušela vypátrat svého pětiletého syna Zdeňka. Na základě otištěného článku a fotografie v „Práci“ poznala svědkyně hledaného chlapce v osobě Waltera Redera, který žil u pěstounů. Dítě bylo 27. srpna 1945 předáno R. Petříkové. V následujících dvou letech však vyšetřování čsl. orgánů zjistilo, že skutečný Z. Petřík s největší pravděpodobností zahynul v koncentračním táboře v Chelmnu.

Aktualizováno: 1/1/2012 9:19:27 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz