NKP Ležáky

Rubrika historika

21. květen 1945

Ihned po skončení války byl zahájen "hon" na zločince, kteří se ve jménu nacistického režimu dopouštěli ukrutností na civilistech. Mezi ústřední pachatele z řad členů pardubického gestapa byl počítán Hubert Hanauske. Dopaden byl v místě svého bydliště v Kuksu. Výslechy vedené československou policií odhalily mnoho podrobností z fungování místní úřadovny. Odhaleny byly detaily z akce proti Silveru A. Hubert Hanouske byl popraven o rok později v Chrudimi. 


Aktualizováno: 3/18/2012 8:50:47 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz