NKP Ležáky

Rubrika historika

27. květen 1942

Do Prahy přijel na příkaz Heinricha Himmlera prof. Karl Gebhardt. Nacistický lékař měl pomoci zraněnému Heydrichovi. Jeho hlavní starostí a zájmem byly nově zahájené pokusy na vězních koncentračních táborů. Shodou okolností se o několik týdnů později staly oběťmi pokusů i vězenkyně, které byly uvězněny v Ravensbrücku po boku žen z Lidic. Prof. Gebhardt byl odsouzen MST v Norimberku k trestu smrti a v roce 1948 byl popraven.

Aktualizováno: 3/18/2012 8:50:06 PM

 

"Rubrika historika" je nová stálá rubrika, v níž jsou formou kalendária publikovány informace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. související s nacistickým terorem v protektorátu Čechy a Morava.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz