NKP Ležáky

PRACOVNÍ LISTY PRO ŠKOLY

Na této stránce naleznete pracovní listy pro rozšíření výuky dějepisu, výchovy k občanství a jiných humanitních předmětů na základní a střední škole.

Doporučení pro pedagogy

Pracovní list I. je rozdělen do tří částí. První část zahrnuje obecnější otázky a doporučujeme ji pro práci před návštěvou NKP Ležáky. Druhá se vztahuje k historii Ležáků a je určena především pro žáky, kteří památník navštívili. Třetí část tvoří mapka a doplňující otázky.

Jednotlivé části lze podle potřeby vzájemně propojovat a kombinovat.

Pracovní list II. se skládá z úloh s výběrem jediné správné možnosti, s výběrem všech správných možností a vyhledáváním nesprávných tvrzení. Pouze jedna úloha vyžaduje doplnění správné odpovědi.

Jako zdroj informací nabízíme vedle návštěvy NKP Ležáky a našich internetových stránek také semináře pro pedagogy a publikace o Ležákách.


  • Objednávka prohlídky (zde)
  • Semináře pro pedagogy (zde)
  • Projekt "Oběti a hrdinové" (zde)
  • Publikace (zde)
Pracovní list I. PDF
Pracovní list II. PDF

Náhled pracovního listu

Pracovní list I.

Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz