NKP Ležáky

VZDĚLÁVÁNÍ

Péčí o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení osady Ležáky a zachování jména osady jako symbolu českého boje proti nacismu a obětí válečných zločinů byl od 1. června 2008 pověřen Památník Lidice, který v rámci svých vzdělávacích aktivit pořádá od roku 2006 akreditované semináře zaměřené na problematiku německé okupace, persekuce a československého odboje. Semináře jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství a jiných humanitních předmětů a přednášejícími jsou přizvaní odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Vojenského historického ústavu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších vzdělávacích institucí.

Účastníci seminářů se seznámí s posláním Památníku Lidice a Národní kulturní památky Ležáky a prohloubí si poznatky o dopadu války a okupace na obyvatele Protektorátu. Vzdělávacím cílem těchto seminářů je pomoci pedagogům využívat Lidice a Ležáky jako místa vhodná k výchovnému působení na mládež a k exkurznímu vyučování.

Pro žáky ve věku 10–19 let vyhlašuje každoročně Památník Lidice spolu s Vojenským historickým ústavem Praha a Filozofickou fakultou UK internetovou soutěž "Lidice pro 21. století", která je zaměřena na novodobou historii související převážně s obdobím druhé světové války a s nacistickými totalitními režimy 20. století.

Výukové programy pro školy jsou zaměřeny na historii osady Ležáky s využitím dobových materiálů (žáci II. stupně) nebo na přírodu (MŠ, 1. a 2. třída ZŠ).

Od září 2009 se mohou žáci základních a středních škol zapojit jako aktivní badatelé do projektu "Oběti a hrdinové". Cílem projektu je odhalit v okolí bydliště osudy československých občanů, kteří v letech 1938 - 1945 dokázali čelit nacistickému útlaku nebo se stali jeho obětí.


  • Projekt "Oběti a hrdinové" (zde)
  • Semináře pro pedagogy (zde)
  • Pracovní listy (zde)
  • Mezinárodní internetová soutěž "Lidice pro 21. století" (zde)
  • Ústav pro studium totalitních režimů (zde)
Budova muzea v Ležákách Interiér Muzea v Ležákách

Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz