NKP Ležáky

Kalendárium Přemysla Veverky

datum narození: 23.10.1916

Výsadková skupina Silver A, jejíž centrum činnosti se nacházelo v Pardubicích, měla kromě jiného za úkol navázat spolupráci se štábním kapitánem Václavem Morávkem, předním představitelem domácího odboje.

datum narození: 17.9.1886
A když přijde Karel Tomek, vždycky je veselo, neboť vysloužilý voják, nyní kameník, je nejen znamenitý zpěvák, ale i vypravěč a jeho historky zvedají posluchače ze židle. Vždyť prošel Srbsko, Itálii i Rusko, třebaže stále ještě neví, co to je cestovní pas, ale pro muže v uniformě císaře pána hranice neplatí.
datum narození: 25.8.1899
"Přísahám při lékaři Apollonu, při Hygieii a Panacei, volám za svědky všechny bohy a bohyně, že ze všech sil a s plným svědomím budu plniti tento slib," zaručoval se  v polovině dvacátých let  čerstvý absolvent lékařské fakulty na Karlově univerzitě MUDr. Josef Bartoň.
datum narození: 13.7.1904

Také v protektorátní době zůstal ležácký mlýn centrem tamějšího údolí, jakýmsi společenským střediskem, kam přicházeli za večerů místní obyvatelé často jen tak na kus řeči. Při takových příležitostech se mlynář Jindřich Švanda, poctivý Čech, vlastenec a patriot, navíc sečtělý a majitel řady knih, projevoval jako zdatný vypravěč.

datum narození: 26.6.1904
... a hoteliér Arnošt Košťál v černém obleku perfektního střihu postává na svém místě poblíž těžkého závěsu, zakrývajícího vchodové dveře, a pozoruje jak gestapácký stůl a stůl přátel, tak i číšníka-parašutistu a dívá se na dění v lokále s vědomím, že být v těžké době na správné straně znamená nejen usínat s pocitem obav a ohrožení, ale i procitat s nádherně čistým svědomím.
datum narození: 22.5.1882
Kameníci jsou však se žulou srostlí, netrápí se kvůli své práci. Takže i Antonína Čecha teď tíží něco jiného – myslí na to, že zůstal sám se dvěma dcerami, devatenáctiletou Vlastou a patnáctiletou Martou. Jsou to hodné holky, táta proti nim nic nemá, naopak… ale proč z baráku vylítli všichni tři synové?
datum narození: 8.4.1893
Žena už opustila lesní cestu klesající od Včelákova k Ležákům i rozlehlou louku, už minula mlýn, přešla silnici a úzkou pěšinou se vydala k potoku. Za dřevěnou lávkou začala stoupat do svahu, ke skupině pěti domků.
datum narození: 24.3.1898
Byl předposlední den roku 1941, navečer, když na dveře bytu v  pardubické Pernerově ulici kdosi zlehka zaklepal. Třiačtyřicetiletá Antonie Bartošová ustrašeně vzhlédla, proboha, kdo může být? myslela si, ale pak si uvědomila, že gestapo takhle neklepe a řekla tiše: "Dále."
datum narození: 26.2.1898
Pardubický učitel Josef Janáček a Adolf Švadlenka, v protektorátních časech dělník závodu Explosia Semtín, které spojovala činnost v protinacistickém odboji, se znali ještě z dřívějších dob, z těch starých dobrých a hlavně mírových prvorepublikových časů ...
datum narození: 16.1.1899
„Pistole je útočná zbraň. Zabít, musíte zabít! To znamená vystřelit nejmíň dvakrát, rozuměli?“ Takhle a podobně to opakovali angličtí instruktoři českým a slovenským mládencům na střelnici ve Skotsku. Stejně jim vštěpoval, že k jejich výstroji patří cyankáli, druhá část spojité nádoby, jež provází činnost odbojářů.
datum narození: 17.12.1906
„Je to špatný,“ řekl v pátek 19. června roku 1942  v ležáckém mlýně Čeněk Bureš, tamější autodopravce a vedoucí místní odbojové skupiny, který se v odpoledních hodinách vrátil z Pardubic. „Dneska brzy ráno gestapo sebralo v Pardubicích Frantu Vaška, jeho Marii taky.“
datum narození: 2.11.1914
„Cože? Co je to za nesmysl?“ podivil se sedmadvacetiletý podporučík Josef Valčík, když mu jeho nadřízený kapitán Alfréd Bartoš, o dva roky mladší, sdělil tu zprávu.
„Je to rozkaz z Londýna, Pepíku. A my jsme vojáci,“ řekl Bartoš stroze...

"Kalendárium Přemysla Veverky" je nová stálá rubrika s měsíční periodicitou. Budeme v ní publikovat texty zobrazující životní situace buď přímých účastníků ležácké tragédie, nebo příslušníků výsadkové skupiny Silver A a jejich spolupracovníků. Jednotlivé protagonisty představíme podle měsíce jejich narození.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz